Kamil Pruchnik

CEO i współzałożyciel

Ekonomista, student IV roku studiów doktoranckich (ekonomia) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę licencjacką w SGH pisał nt. kryzysu finansowego w Islandii (odbył staż na University of Iceland) pod opieką prof. Leszka Balcerowicza. Latem 2012 r. odbył staż naukowy na Georgetown University w Waszyngtonie, a zimą 2015 na Harvard University. Obecnie pracuje jako specjalista […]

Jerzy Toborowicz

Vice-Prezes i współzałożyciel

Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Licencjat i Magister), doktorant i stypendysta Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pisze pracę nt. zastosowania Ekonomii Behawioralnej w Polityce Społecznej pod kierunkiem naukowym prof. Kołodko. Były analityk Instytutu Badań Strukturalnych, młodszy konsultant Banku Światowego w latach 2012-2013, od 2014 r. konsultant Banku Światowego specjalizujący się w innowacjach, współautor Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania […]

Damian Szewczyk

Chief Operating Officer

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca magisterska „Polityka dywidendowa spółek z udziałem kapitału zagranicznego na GPW w Warszawie” u prof. Marii Sierpińskiej). Stypendysta programu Erasmus na Wirtschaftsuniversitat w Wiedniu (Finance). Prezes i reaktywator Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX. Laureat programu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi. Projekt manager i współzałożyciel CEE Capital Market […]

Monika Swaczyna

Chief Legal Officer

Absolwentka summa cum laude Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (praca magisterska z opodatkowania instrumentów pochodnych promowana przez prof. Modzelewskiego) oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie obroniła pracę magisterską z transformacji sektora finansowego w Japonii u prof. Leszka Balcerowicza. Aplikantka adwokacka i doktorantka w dziedzinie prawa europejskiego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. […]