Ekonomista, student IV roku studiów doktoranckich (ekonomia) w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę licencjacką w SGH pisał nt. kryzysu finansowego w Islandii (odbył staż na University of Iceland) pod opieką prof. Leszka Balcerowicza. Latem 2012 r. odbył staż naukowy na Georgetown University w Waszyngtonie, a zimą 2015 na Harvard University. Obecnie pracuje jako specjalista doradzając  Prezesowi Zarządu HSBC Bank Polska SA w zakresie sytuacji gospodarczej, strategii oraz ładu korporacyjnego. W latach 2014 – 2015 ekonomista w Instytucie Ekonomicznym w Narodowym Banku Polskim. W 2014 r. był członkiem Polskiej delegacji na Zgromadzenie Ogólne ONZ w Nowym Jorku, gdzie brał udział w grupach roboczych dotyczących wzrostu gospodarczego oraz zagrożenia pułapką średniego dochodu. Wcześniej, w okresie 2012-2013 był konsultantem w biurze głównego ekonomisty Banku Światowego w Waszyngtonie.

Laureat wielu stypendiów oraz konkursów, m.in.: Polska Cyfrowa 2020+ (Krajowej Izby Gospodarczej oraz Orange Polska), Youth Innovation Fund (Banku Światowego), pierwszej edycji Diamentowego Grantu (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego), zwycięzca konkursu  Młody Ekonomista (Towarzystwa Ekonomistów Polskich) oraz stypendium fundacji im. Lesława A. Pagi.