Ekonomista, absolwent Szkoły Głównej Handlowej (Licencjat i Magister), doktorant i stypendysta Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie pisze pracę nt. zastosowania Ekonomii Behawioralnej w Polityce Społecznej pod kierunkiem naukowym prof. Kołodko. Były analityk Instytutu Badań Strukturalnych, młodszy konsultant Banku Światowego w latach 2012-2013, od 2014 r. konsultant Banku Światowego specjalizujący się w innowacjach, współautor Procesu Przedsiębiorczego Odkrywania „made in Poland”. Uczestnik szkolenia Banku Światowego dot. Impact Evaluation w Stambule w maju 2015 r. Odpowiedzialny za rozwijanie projektów z zakresu ekonomii behawioralnej w biurze Banku Światowego w Warszawie. Założyciel i wiceprezes stowarzyszenia Młodzi Reformują Polskę.

Laureat wielu stypendiów oraz konkursów, m.in.: pierwszej edycji konkursu Polska Cyfrowa 2020+ (Krajowej Izby Gospodarczej oraz Orange), stypendium fundacji im. Lesława A. Pagi; wielokrotny prelegent kongresów i konferencji, m.in.: Europejskiego Kongresu Gospodarczego, Kongresu Innowacyjnej Gospodarki, Europejskiego Forum Nowych Idei, Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.