Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (praca magisterska „Polityka dywidendowa spółek z udziałem kapitału zagranicznego na GPW w Warszawie” u prof. Marii Sierpińskiej). Stypendysta programu Erasmus na Wirtschaftsuniversitat w Wiedniu (Finance). Prezes i reaktywator Koła Naukowego Rynku Kapitałowego INDEX. Laureat programu Akademia Liderów Rynku Kapitałowego Fundacji im. Lesława Pagi. Projekt manager i współzałożyciel CEE Capital Market Leaders Forum 2015.

Obecnie pracuje jako doradca i konsultant inwestycyjny w m-narodowym startupie finansowym, gdzie odpowiada za tworzenie modelu biznesowego. Wcześniej doświadczenie zawodowe zdobywał w firmach doradztwa inwestycyjnego: BNP Paribas, PwC, Credit Suisse (Warszawa, Londyn) oraz Bastion Group. Następnie motywowany możliwością pracy dla Polski przez 2 lata pracował w Centrali PKP jako kierownik zespołu, gdzie uczestniczył m.in. w procesach tworzenia strategii dla spółek z grupy kapitałowej (PKP Energetyka), programie poprawy obsługi klienta (PKP IC) oraz odpowiadał za raporty managerskie (nieruchomości).

W Młodzi Reformują Polskę odpowiada merytorycznie za sektory: Rynek Kapitałowy, Infrastruktura, Energetyka, Rolnictwo, Centrum Strategiczne.