logop

POBIERZ VADEMECUM

POBIERZ TEASER

POBIERZ ANKIETĘ

  • Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy to vademecum wiedzy prawniczej dla początkujących biznesmenów. Podręcznik ten nie będzie doradzać przedsiębiorcom jak budować strategię czy planować finansowanie swojej działalności. Pozycja będzie skupiona tylko i wyłącznie na aspektach prawnych towarzyszących prowadzeniu działalności od momentu jej rozpoczęcia (założenie działalności) prowadzenia biznesu i na jego zamknięciu kończąc (zamknięcie działalności). Celem pozostaje zaprezentowanie zalet i wad oraz kosztów prowadzenia danych typów działalności tak, aby osoba mająca pomysł na biznes, mogła podjąć decyzję o tym jakiego typu działalność powinno otworzyć przy danym typie biznesu. Merytoryczna zawartość podręcznika oparta będzie na trzech źródłach wiedzy. Pierwszy będą stanowiły wywiady z przedsiębiorcami, którzy podzieliliby się swoim doświadczeniem. Drugim będą wywiady z profesorami prawa oraz ekonomistami. Ostatnim będzie autorskie doświadczenie prawnicze, które nie było do tej pory nigdy przeprowadzone w Polsce, a polegać miałoby na otwarciu trzech fikcyjnych działalności gospodarczych (różnego typu). Celem byłoby dokonanie szczegółowych obserwacji, najważniejszych wyzwań administracyjnych na jaki mogą natknąć się młodzi przedsiębiorcy (m.in.: pisanie wniosków, poprawianie ich, wybór odpowiednich urzędów, czas potrzebny na otrzymanie danej odpowiedzi, etc.).
  • Celem wydania Prawnego Vademecum Młodego Przedsiębiorcy jest zapełnienie luki na rynku publikacji z zakresu przedsiębiorczości. Istnieje kilka opracowań pomocnych przy zakładaniu biznesu, ale są one głównie skupione na tym, gdzie i w jaki sposób można otworzyć działalność gospodarczą. Nie ma natomiast (według wiedzy autorów projektu) wyczerpujących pozycji, pokazujących jakie są wyzwania prawne stojące przed przedsiębiorcami związane z zakładaniem, prowadzeniem i zamykaniem działalności.
  • Tak przygotowany podręcznik chcemy wydrukować w liczbie ok. 1 500 sztuk i rozdać na wydarzeniach podczas naszych dwóch autorskich konferencji (które miałyby mieć miejsce w maju w Warszawie i Wrocławiu) oraz udostępnić go elektronicznie (za darmo) na naszej stronie internetowej. Z racji iż naszym głównym odbiorą projektu są młodzi ludzie, główny nacisk marketingu projektu będzie skoncentrowany na promowaniu go w Internecie.
  • Pomysłodawczynią projektu jest Monika Swaczyna – członek Zarządu MRP. Wspólnie z Moniką nad PVMP pracują Michał Wołangiewicz, Cyryl Szudra, Anna Sekuła, Anna Drozd, Joanna Siekiera, Paulina Wołyniec i Katarzyna Cioch.

Prawne Vademecum Młodego Przedsiębiorcy otrzymało stypendium im. Lesława A. Pagi, dzięki któremu założenia projektu są możliwe do zrealizowania. Serdecznie dziękujemy!

 

Koordynator projektu