Młodzi Reformują Polskę to projekt, w którym młodzi ekonomiści pod nadzorem ekspertów analizują najważniejsze sektory naszej gospodarki, badają jej największe wyzwania i szukają rozwiązań, które pozwoliłyby Polsce dogonić Europę Zachodnią. Końcowy raport ma być zwięzłym i przejrzystym dokumentem, dostępnym dla szerokiej publiki. Głównymi celami projektu są:

  • Podsumowanie osiągnięć polskiej gospodarki od 1989 r. oraz analiza stojących przed nią wyzwań wraz z rekomendacjami odnośnie dalszej polityki ekonomicznej państwa;
  • Projekcja rozwoju ekonomicznego Polski, a przede wszystkim zalecenia co do kroków, które należy podjąć, aby Polska uniknęła tzw. pułapki średniego dochodu;
  • Zaangażowanie młodych w kreowanie myśli gospodarczej oraz dyskusja na temat wniosków oraz rekomendacji zawartych w raporcie;
  • Przekazanie wiedzy o stanie polskiej ekonomii i jej najważniejszych bolączkach szerokiej opinii publicznej;
  • Zainicjowanie ogólnopolskiej debaty na temat zwiększenia potencjału polskiej gospodarki.
  • Dotarcie z naszymi propozycjami reform do ustawodawców oraz aktywna współpraca z ministerstwamiAby osiągnąć wyżej wymienione cele zaplanowana jest organizacja szeregu wydarzeń: wykładów, rozmów, konferencji, podczas których raport będzie zaprezentowany środowiskom akademickim, przedstawicielom sektora prywatnego oraz mediom. W roku 2014 nasze działania kształtowały się następująco:

Przedstawienie I wersji Raportu na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach (maj 2014r). Wtedy rozpoczęły się pierwsze działania promocyjne MRP;

Zaprezentowanie Raportu i dyskusja na temat płynących z niego wniosków na czerwcowej konferencji w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie;

Przedstawienie wniosków płynących z Raportu podczas 69. Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku w listopadzie 2014r. Dla naszego projektu zorganizowane zostało także tzw. śniadanie robocze, podczas którego Kamil Pruchnik prezentował projekt zagranicznym delegatom i studentom z Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku.

Wystąpienie na konferencji EEE w Edynburgu i zaprezentowanie projektu Młodzi Reformują Polskę polskim studentom mieszkającym w Wielkiej Brytanii podczas tego wydarzenia.

Dwoje członków Zarządu MRP – Monika Swaczyna i Jerzy Toborowicz zostali laureatami konkursu Polska Cyfrowa 2020+ i zdobyli 1 miejsca odpowiednio w kategoriach Prawo i Ekonomia.
Na rok 2015 zaplanowane są następujące działania::

Trwająca od marca 2015r. do czerwca 2015 r. seria konferencji w największych polskich uczelniach. Na każdym z owych spotkań studenci oraz eksperci będą prezentowali wyniki Raportu oraz zachęcali do współpracy przy inicjatywie.
Wydanie drugiej, wzbogaconej wersji Raportu, który będzie miał innowacyjną strukturę oraz będzie nakierowany szczególnie mocno na propozycje wdrożeń dla ustawodawców.