Vademecum Finansów Osobistych to projekt, który powstaje w związku z potrzebą podniesienia poziomu edukacji finansowej polskiego społeczeństwa.

Badania jednoznacznie wskazują, że poziom wiedzy finansowej jest relatywnie niski. W starszych grupach społecznych wynika to głównie z dziedzictwa socjalistycznego a w młodszych jest skutkiem braku edukacji finansowej. Brak wiedzy finansowej nie sprowadza się jedynie do problemów związanych z wykonywaniem prostych operacji matematycznych (tu co ciekawe wypadamy relatywnie dobrze w porównaniu do innych krajów). Problemami są za to przede wszystkim brak praktycznej wiedzy i niska świadomość swoich praw.

Brak wiedzy finansowej oznacza, że społeczeństwo jest podatne na praktyki nieuczciwej konkurencji oraz nie potrafi samo zweryfikować ryzyk związanych z działalnością handlową i finansową. Okazuje się, że przeciętny Polak często nie potrafi odróżnić działania karty debetowej i kredytowej a także nie jest świadomy różnicy pomiędzy kredytem bankowym a chwilówką. Przykładami problemów, które dotknęły dużych grup społecznych w ostatnich latach byłym.in. zaciąganie kredytów hipotecznych we frankach szwajcarskich oraz bankructwo Amber Gold, które oferowało wysoko oprocentowane lokaty. Społeczeństwo w Polsce cały czas zbyt mało oszczędza na przyszłość przeznaczając środki na konsumpcję (która często generuje dalsze koszty).

MRP jest przekonane, że powyższe braki w edukacji finansowej należy zacząć naprawiać przez dostarczenie wiedzy w odpowiedniej formie i atrakcyjnej treści. Krokiem w tym kierunku ma być przygotowanie Vademecum Finansów Osobistych. W ramach tego projektu przygotujemy publikację, która będzie składać się z modułów dotyczących wiedzy z zakresu bankowości, ubezpieczeń i rynku kapitałowego. Naszą ambicją jest to by wiedza w nim zawarta była maksymalnie użyteczna i weszła do kanonu podstawowej edukacji finansowej. W tym projekcie liczymy na wsparcie od instytucji publicznych, finansowych i edukacyjnych. Już dziś zapraszamy do współpracy.

Koordynator projektu